Nasza działalność

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie osób niewidomych i słabowidzących w ich codziennym funkcjonowaniu, zarówno w sferze społecznej, zawodowej, jaki i edukacyjnej. Chcemy stworzyć miejsce dla osób z dysfunkcją wzroku oraz ich rodzin, w którym będą się oni czuli bezpiecznie, w którym będą mogli znaleźć oparcie oraz pomoc, jak również skorzystać z nowoczesnych form terapii i rehabilitacji, zarówno podstawowej, jak również poprzez sport.

Istniejący od 2002 roku Klub „IKAR” prowadzi wyspecjalizowaną placówkę rehabilitacyjno – sportową dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Realizowane przez Klub, często innowacyjne programy wsparcia oraz bogata oferta zajęć rehabilitacyjnych sprawiają, iż rokrocznie z usług palcówki korzysta szerokie grono podopiecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na posiadaną niepełnosprawność narządu wzroku.

Od wielu lat realizujemy projekty w ramach działań MOPR i ROPS, natomiast od stycznia 2017 roku nasz Klub realizuje wieloletnie projekty dofinansowane przez PFRON:

 • „Rehabilitacja sposobem na samodzielność” i „Rehabilitacja sposobem na samodzielność 2” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością wzroku poprzez specjalistyczne wsparcie, mające na celu rozwinięcie niezbędnych umiejętności, sprawności i sposobów działania bezwzrokowego i poprzez wzrost wiedzy osób niewidomych i słabowidzących nt. usług specjalistycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych, dostępnych dla osób
  z niepełnosprawnością wzroku.
 • „Ruszaj się!” i „Ruszaj się 2!” – maksymalne usamodzielnienie, zwiększenie aktywności fizycznej
  i psychicznej, przełamanie lęków przed samodzielnym poruszaniem się, kontaktami interpersonalnymi, wyjście z domów, osób niewidomych i słabowidzących, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach sportowych.

W ramach zajęć dla osób pełnoletnich prowadzimy punkt poradnictwa, zajęcia rehabilitacji podstawowej, zajęcia z nowoczesnych technologii, zajęcia z obsługi komputera, zajęcia z obsługi sprzętu specjalistycznego, zajęcia kulinarne, zajęcia atreterapeutyczne, terapię EEG-biofeedback, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z wizażu i kreowania wizerunku, zajęcia z psychologiem.

Od kwietnia 2019 roku rozpoczęliśmy działalność na rzecz dzieci z niepełnosprawnością wzroku, w tym również dzieci z dodatkowymi niepełnosprawnościami (współwystępujące upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm). Do prowadzenia zajęć tyflorehabilitacyjnych zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę specjalistów. Prowadzimy m.in.:

 • zajęcia z zakresu usprawniania widzenia,
 • zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej,
 • zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się z białą laską,
 • zajęcia z fizjoterapeutą,
 • zajęcia z logopedą i neurologopedą,
 • zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Każde z dzieci otrzymuje indywidualne wsparcie, które w znaczący sposób przyczynia się do poprawy ich codziennego funkcjonowania.

Wszelkie działania mają charakter wysoce specjalistyczny o czym świadczy różnorodność oferowanych zajęć oraz wysokie kwalifikacje i kompetencje zatrudnionej kadry specjalistów. Staramy się,
aby oferowane zajęcia były odpowiedzią na najważniejsze potrzeby naszych beneficjentów.
Wszelkie działania są podejmowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osób niewidomych i słabowidzących, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich niepełnosprawności, wieku, indywidualnych predyspozycji oraz ograniczeń spowodowanych stanem zdrowia lub współistniejącą drugą niepełnosprawnością.

Ponadto nasz Klub, dzięki dotacjom z MSiT, uzyskanym za pośrednictwem Stowarzyszenia „CROSS”, nieprzerwanie od 2002r. prowadzi sekcje sportowe dla osób niewidomych m.in. w sekcjach: Bowling, Showdown, Nordic Walking, Szachy, Pływanie, Kajakarstwo, Ergometry/wioślarstwo. Nasi zawodnicy startują w licznych zawodach sportowych rangi krajowej oraz międzynarodowej, odnosząc liczne sukcesy. Dzięki współpracy z Kołami Terenowymi PZN, Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (LFOON), Fundacją Szansa dla Niewidomych, a także innymi, zlokalizowanymi poza stolicą województwa mniejszymi organizacjami pozarządowymi, możliwe jest docieranie do osób, które potrzebują wsparcia
i objęcia terapią wspomagającą proces usamodzielniania. Z doświadczenia naszej placówki wynika,
że każdego roku co najmniej kilkaset osób zwraca się do naszych specjalistów.

W roku 2018 Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „IKAR” zajął I miejsce w kategorii IDOL FIRMA/INSTYTUCJA województwa lubelskiego 2018 Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz wyróżnienie, zajmując II miejsce w plebiscycie Ogólnopolskim.

Wiceprezes Klubu Sebastian Michailidis zajął I miejsce w kategorii IDOL ŚRODOWISKA województwa lubelskiego 2018 Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz I miejsce w tej samej kategorii w plebiscycie Ogólnopolskim.

Strona stworzona na bazie skryptu Quick.CMS - link do strony autora OpenSolution.org