„Rehabilitacja sposobem na samodzielność 3”

Celem projektu jest m.in.zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez wsparcie,mające na celu rozwinięcie,niezbędnych umiejętności, sprawności i sposobów działania bezwzrokowego.

W ramach projektu działa punkt poradnictwa dla osób niepełnosprawnych, które mogą również skorzystać ze specjalistycznych porad dotyczących sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Oferowane w ramach projektu formy wsparcia:

 • rehabilitacja podstawowa i społeczna,
 • trening nowoczesnych technologii,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • warsztaty kulinarne,
 • warsztaty arteterapeutyczne,
 • warsztaty kreowania wizerunku i autoprezentacji,
 • indywidualne konsultacje kreowania wizerunku,
 • terapia eeg biofeedebeck dla dzieci i dorosłych,
 • zajęcia tyflorehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych,
 • nauka języka angielskiego,
 • techniki obronne dla niewidomych ( samoobrona),
 • udzielanie porad i informacji.

Do kogo kierowany jest projekt?

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego,posiadające: orzeczenie o niepełnosprawnosci (dot.dzieci do lat 16) lub o stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim z tytułu wzroku lub inny równoważny dokument potwierdzający rodzaj niepełnosprawnosci.

Termin realizacji projektu

01 kwietnia 2022 - 31 marzec 2025

Miejsce realizacji projektu

Placówka Klubu "IKAR" w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 46B

koordynator projektu

Renata Burdzicka

Projekt pn.: „Rehabilitacja sposobem na samodzielność 3”
współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo pfron

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nazwa zadania: „Rehabilitacja sposobem na samodzielność 3”. Dofinansowanie: 623 412,22 zł, całkowita wartość: 647 732,22 zł

Strona stworzona na bazie skryptu Quick.CMS - link do strony autora OpenSolution.org