„Ruszaj się! VI”

  • Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem realizacji zadania jest maksymalne usamodzielnienie, zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej, przełamanie lęków przed samodzielnym poruszaniem się, kontaktami interpersonalnymi, wyjście z domów osób niewidomych i słabowidzących, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach sportowych.

Zadanie jest kontynuacją realizowanych od 6 lat treningów sportowych w następujących dyscyplinach:

  1. Bowling,
  2. Nordic Walking,
  3. Pływanie,
  4. ShowDown.

Dla uczestników treningów Showdown zaplanowane zostały również indywidualne treningi mentalne, mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwój osobisty, wyznaczenie celu, dzięki poprawieniu koncentracji oraz kontroli emocji w sytuacjach stresowych.

Dla wszystkich sekcji przewidziane są wyjazdowe zgrupowania treningowy (po jednym w każdym okresie projektowym).

Jako formę sprawdzenia nabytych podczas treningów umiejętności, planujemy udział wyróżniających się zawodników w Ogólnopolskich Turniejach Sportowych, organizowanych przez inne Organizacje Pozarządowe i Związki Sportowe.

Do kogo kierowany jest projekt?

Odbiorcami proponowanych w ramach realizacji zadania form wsparcia są przede wszystkim dorosłe osoby niepełnosprawne, które uczestniczyły w poprzednich edycjach projektu i nadal chcą kontynuować treningi – legitymujące się znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniem niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku (orzeczenie lub dokument równoważny), posiadające miejsce zamieszkania bądź miejsce stałego pobytu na terenie województwa lubelskiego.

Termin realizacji projektu:

01.04.2023 – 31.03.2026

Miejsce realizacji projektu:

  • Placówka Klubu "IKAR" w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 46B
  • CSR Łabędzia w Lublinie, ul. Łabędzia 4
  • Kręgielnia „Masters Bowling” w Lublinie, Aleja Unii Lubelskiej 2
  • Kręgielnia Kometa w Białej Podlaskiej, ul. Janowska 70
  • Hotel Kaprys w Świdniku, ul. E. Orzeszkowej 1

Koordynator projektu:

Sebastian Michailidis

Projekt pn.: „Ruszaj się! VI”
współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Logo Państowego Funduszu Refabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nazwa zadania: „Ruszaj się! 6”. Dofinansowanie: 1017500,40 zł, całkowita wartość: 1168020,40 zł

Strona stworzona na bazie skryptu Quick.CMS - link do strony autora OpenSolution.org