Zaproszenie na VIII Zwyczajny Sejmik Klubu „IKAR” Lublin

Szanowni Państwo!

W imieniu Rady Integracyjnego Klubu Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „IKAR” informuję, że w dniu 9 grudnia 2023 (sobota) w Lublinie, w hotelu LubHotel, ul. Krańcowa 107A, 20-338 Lublin, odbędzie się VIII Zwyczajny Sejmik Klubu „IKAR” Lublin.

Rozpoczęcie obrad:

  • w I terminie o godz. 10:00,
  • w II terminie o godz. 10:15.

Wszyscy członkowie Klubu mają prawo udziału w Sejmiku. Każdy członek zwyczajny i nadzwyczajny ma prawo do jednego głosu. Przyjazd delegatów odbywa się na koszt własny.

Zgłoszenie na Sejmik zawierające imię i nazwisko delegata należy przesłać w wiadomości SMS na numer 503 153 995 do dnia 24 listopada 2023.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z Sejmikiem udziela biuro Klubu (tel. 815244641) oraz Prezes Klubu Zbigniew Prokopiuk (tel. 503-153-995).

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Prokopiuk
Prezes Rady Klubu

W załączeniu:

  1. Projekt Regulaminu obrad Sejmiku,
  2. Projekt Porządku obrad Sejmiku.
Strona stworzona na bazie skryptu Quick.CMS - link do strony autora OpenSolution.org